หน่วยงานสบปราบ บริษัท ช่างพินิจฯ เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561

       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หน่วยงานเหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง ได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561 “กรณีผนังบ่อเหมืองพังทลาย” โดยมีพนักงานหน่วยงาน สบปราบ ของบริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด เข้าร่วมในการซ้อมแผนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามขั้นตอนและสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ระงับเหตุได้ทันที