บริษัท ช่างพินิจฯ สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานสากล “Hongsa Labour Day”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 บริษัทช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด. หน่วยงานหงสา สปป.ลาว ได้เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองวันแรงงานสากล “Hongsa Labour Day”  ซึ่งจัดขื้นที่ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีหน่วยงานการแรงงาน และสัสดีการเมืองหงสา, หน่วยงานสหะพันกรรมบาล เมืองหงสา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในกิจกรรม ได้มีการแข่งขันทักษะ (Skills Competition) 3 ประเภท คือ 1. แข่งขันการพิมพ์  2. แข่งขันต่อวงจรไฟฟ้า และ 3. แข่งขันการเชื่อมโลหะ  ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน