หจก.ช่างพินิจปิโตรเลียมและบริษัทในเครือช่างพินิจร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “แยกแลกยิ้ม เพื่อน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มบุญ”

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างพินิจปิโตรเลียม, บริษัท ช่างพินิจ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือช่างพินิจร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานได้จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “แยกแลกยิ้ม เพื่อน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มบุญ” ณ โรงเรียนภายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนวัดวังเป็ด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
2. โรงเรียนบ้านนาชักหวาย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
3. โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
4. โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
5. โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

          ทั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. แยกขยะและใส่ลงถังอย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้ทางสถานีบริการฯ ได้นำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไปทำสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป