บริษัท ช่างพินิจฯ หน่วยงานหงสา สปป. ลาว เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทอดกองกฐินสามัคคี

       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกยน 2019 เวลา 13.30 – 16.00 น. บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด หน่วยงานหงสา สปป. ลาว ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกองกฐินสามัคคีของโครงการไฟฟ้าหงสา ณ วัดสีบุนเรือง บ้านสีบุนเรือง เมืองหงสา แขวง ไชยะบุรี โดยท่านเจ้าเมือง เมืองหงสาเป็นประธานพิธีในการทอดกองกฐินสามัคคีนี้ และบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นเจ้าภาพ รวมทั้งอีกหลายบริษัทฯ ในโครงการไฟฟ้าหงสา พร้อมด้วยทุกสำนักงานองค์การต่างๆของเมืองหงสา ก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้.