บริษัท ช่างพินิจฯ หน่วยงานหงสา สปป. ลาว จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  เวลา  8.30 น.  แผนก SHE  และแผนกบริหารได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ” บิ๊กคลีนนิ่งเดย์  ( Big Cleaning Day ) ” ภายในแคมป์ ตั้งแต่ทางเข้าแคมป์และบริเวณภายในแคมป์ทั้งหมด  โดยแบ่งโซนให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะ ซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์และเป้าหมายดังนี้

1. เพื่อทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณพื้นที่ทำงาน
2. เพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบสภาพแวดล้อม
3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
4. เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้พนักงานปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย