บริษัท ช่างพินิจฯ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “CHANGPINIT’CUP 2019”

        เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “CHANGPINIT’CUP 2019” โดยมีหน่วยงานในเครือช่างพินิจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตบอลพิษณุโลก ยูไนเต็ด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร.

« 1 ของ 2 »