วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนจากคณะผู้บริหารและพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างพินิจปิโตรเลียม ได้เข้ามอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่น้องๆโรงเรียนวัดบ้านดง ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีตัวแทนของคณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนวัดบ้านดงเป็นผู้รับมอบ ซึ่งหจก. ช่างพินิจฯ มุ่งมั่นด้วยเจตนารมณ์ แบ่งปันความสุข และส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด.