เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพคณะกฐินสามัคคี โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานส่วนสำนักงานสบปราบ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนบ้านแม่ทาน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระวิหาร ทอดถวาย ณ วัดแม่ทาน ม.7 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน โดยการร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ทอดกฐินสามัคคีในช่วงออกพรรษา เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนแบบยั่งยืนเกื้อกูลกันไป

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”จัดทอดกฐินสืบสานประเพณีชุมชนบ้านแม่ทาน”]