วันที่ 27-30 มิถุนายน 2023 (2566) บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด หน่วยงานหงสา โครงการไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว หรือ บริษัท CPE ได้จัดให้มี การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี2023(2566) ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน สปป.ลาว มาตรา 126 (ใหม่) ,เพื่อเป็นการประเมินโรคอันเกิดจากการทำงานของพนักงานและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีรายการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนตามหลักอาชีวะอนามัย อาทิ การตรวจเลือด,ตรวจปัสสาวะ, X-Ray ปอด,ตรวจสายตา,ตรวจการได้ยิน,ทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด,ตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า,ตรวจมะเร็งฯลฯ มาชมภาพการตรวจสุขภาพของชาว CPE กันครับ