บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
ขุดขนเปิดหน้าดิน ถ่านหิน รวม 86.2 ล้านลูกบาศก์เมตร

บริษัท เอสซีจีเมนต์ไทย จำกัด

รายละเอียดงาน :
ขุดขนเปิดหน้าดิน ถ่านหิน รวม 49 ล้านลูกบาศก์เมตร

บริษัท หงสาพาวเวอร์ จำกัด สปป.ลาว

รายละเอียดงาน :
ขุดขนเปิดหน้าดิน ถ่านหินโรงไฟฟ้าหงสา รวม 228 ล้านลูกบาศก์เมตร