บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด นำโดยคุณสมบูรณ์ ทับใจดี  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม Safety talk โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อสนองนโยบาย และปลูกฝัง ให้เกิด Safety culture ในองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง

>> วันที่ 15 มกราคม 2562 มีหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย Safety talk  ดังนี้
1. การแนะนำพนักงานเข้าใหม่ทั้งหมด 4 ท่าน ให ้กับเพื่อนพนักงานทราบ
2. การแจ้งความคืบหน้าของการตัดชุดพนักงานสำหรับช่างซ่อมบำรุงและพนักงานอู่ต่อกระบะดัมพ์ รวมถึงพนักงานขับเครน
3. จป.บริหาร สื่อสารความห่วงใยถึงพนักงานทุกคนให้ตระะหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
4. แจ้งให้พนักงานรับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2018

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”กิจกรรม Safety talk ประจำเดือน มกราคม 2562″]

>> วันที่ 31 มกราคม 2562 มีหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย Safety talk  ดังนี้
1. ความรู้ทั่วไปกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. เพื่อย้ำเตือนพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
3. ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร
4. เพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน