เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด หน่วยงานสบปราบ ได้เข้าร่วมโครงการ “Safety Camp 2018” จัดโดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ไทย จำกัด หน่วยงานเหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแถลงผลการดำเนินงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 พร้อมจัดทำแผนดำเนินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 อีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัล Safety Innovation ประจำปี 2561 สำหรับ บริษัท ช่างพินิจฯ ได้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามระบบการรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจเครือซีเมนต์ไทย (SCG Contractor Safety Certification System : May 2007) ขอบข่ายงานที่ให้การรับรองด้านงานกระบวนการผลิตวัตถุดิบ และซ่อมบำรุง เหมืองแม่ทาน จ.ลำปาง