บริษัทช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด  เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรอง  มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (โครงการ มยส.)  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ว่าราชการจังหวัด คุณรณชัย  จิตรวิเศษ  ได้มอบเกียรติบัตรรับรอง บริษัทช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2565

[Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”]