วันที่ 11 ธันวาคม 2561 บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด (ส่วนสำนักงานใหญ่) จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยอบรมหลักสูตร “การรณรงค์การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ใส่ใจวินัยกฎจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่” เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตระหนักในเรื่องการขับขี่รถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน.

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”CPE จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม”]