“ส่วนหนึ่งของชีวิต อุทิศเพื่อสังคม”วันนี้ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022 ชมรม CPE KETMANY HONGSA อาสาพัฒนา บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด นำโดย คุณเทียนชัย สิงหการ ผู้จัดการโครงการอาวุโส , คุณศรัณยู ช่างพินิจผู้จัดการโครงการ ,คุณนันทวัฒน์ไพรมณี ผู้จัดการทั่วไป และประธานชมรม CPE KETMANY HONGSA อาสาพัฒนา และพนักงาน CPE KETMANY สมาชิกชมรมฯ กว่า 20 คนได้ร่วมกับ HPC Volunteer Club “อาสาสมัคร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์” บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย ท่านคฑายุทธ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ( HPC) , ประธานชมรม HPC Volunteer Club และสมาชิกชมรมฯกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม”เต็มอิ่ม ปันอุ่น ปี 3″ ของบริษัท HPC โดยมีท่านรองเจ้าเมือง เมืองหงสา ท่านแล่ อ่อนสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านพรมมา พรมมะหาน ท่านรองเจ้าเมือง เมืองหงสา ท่านทองสุข ป้องคำ หัวหน้าห้องการศึกษาและกีฬา เมืองหงสาให้เกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมจัดที่ บ้านภูดอกไม้ เมืองหงสา ซึ่งบ้านภูดอกไม้ เป็นท้องถิ่นที่ทุรกันดาร เป็นบ้านที่อยู่ไกลสุดของเมืองหงสา มีประชากร 625 คน เป็นหญิง 300 คน ใช้เวลาเดินทางในเส้นทางที่ทุรกันดานประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ถึงจะถึงบ้านภูดอกไม้ กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วยการมอบอาคาร,มอบชุดนักเรียน,อุปกรณ์การเรียนการสอน,อุปกรณ์กีฬา,และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนซึ่งกิจกรรมครั้งนี้บริษัท CPE และ บริษัท KETMANY ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรม HPC Volunteer Club เป็นเงินรวม 11,055,000.00 กีบ
โดยมีท่านแล่ อ่อนสมบูรณ์ ท่านรองเจ้าเมือง เมืองหงสา ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว วันนี้นับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ ของชาว CPE และชาว KETMANY ที่ได้หลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมพัฒนา เมืองหงสา เมืองที่เรามาดำเนินธุรกิจอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดั่งสโลแกนที่ว่า “CPE KETMANY  เติบใหญ่ ควบคู่ท้องถิ่นเจริญรุ่งเรือง”