ครอบครัวชาว CPE HONGSA ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามด้วยการจัดงานพิธีสรงน้ำ พระพุทธรูป พระพิฆเณศวร พญานาค พระภูมิเจ้าที่ ตา ยายเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทฯและพนักงานเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ลาว ๒๕๖๖(2023)และวันสงกรานต์ พร้อมกันนี้ก็ได้จัดงาน
“รดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูง
คุณเทียนชัย สิงหการ
ผู้จัดการโครงการอาวุโส (SPM)
และคุณนันทวัฒน์
ไพรมณี
ผู้จัดการทั่วไป (GM)
(เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2023) มาชมภาพบรรยากาศแห่งความสุข ความรัก ความสามัคคี ของพวกเราชาว CPE HONGSA กันครับ

#สบายดีปีใหม่ลาว๒๕๖๖(2023)