GIVE BLOOD GIVE LIFE ให้เลือด ให้ชีวิต”วันนี้ 22 พฤษภาคม 2023 องค์กรกาแดง เมืองหงสา( สภากาชาดเมืองหงสา)โดยท่านรองเจ้าเมืองหงสา ท่านพรมมา พรมมะหาญ ประธานองค์กร กาแดงเมือง ได้นำคณะแพทย์ และพยาบาล จากองค์กรกาแดงเมืองมารับบริจาคโลหิต (เลือด) จากพนักงานบริษัท CPE หน่วยงานหงสา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพนักงาน CPE โดยมีผู้มาบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 36 คน(เป็นหญิง 7 คนชาย 29 คน)

นอกจากนั้นบริษัท CPE โดยคุณศรัณยู ช่างพินิจ PM และ คุณนันทวัฒน์ ไพรมณี GM ยังได้สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนมหวาน บำรุงสุขภาพ หลังบริจาคโลหิตจำนวน 52 ชุด ให้กับองค์กรกาแดง โดยมีท่านประธานองค์กร กาแดงเป็นผู้รับมอบ
มาชมภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิตของชาว CPE กันครับ