สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ที่มีระบบบริหารจัดการ ต้นแบบดีเด่นด้านแรงงาน ประจำปี 2566 (Excellent Practices Labour Manegement Award 2023)
วันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ที่มีระบบบริหารจัดการ ต้นแบบดีเด่นด้านแรงงาน ประจำปี2566 (Excellent Practices Labour Manegement Award 2023) ทั้งนี้บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539)จำกัด ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการต้นเเบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสภาพเเวดล้อมในการทำงาน ที่มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ระดับประเทศ