CPE รับมอบรางวัล ระดับดีเด่น โครงการ “ขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสภาพเเวดล้อมในการทำงาน ในงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง)” ประจำปี 2566
ด้วยกรมสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงาน กระทรวงเเรงงาน โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน เป็นประธานในพิธี เปิดงาน 12 พฤศจกายน 2566 วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด ได้รับมอบประกาศนียบัตรรางวัลระดับดีเด่น โครงการ ” ขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสภาพเเวดล้อมในการทำงาน ในงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง) ประจำปี 2566