เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ณ สถานีบริการน้ำมัน สาขาคลองเมม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จากทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการฝึกซ้อมพร้อมบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นหลักการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธี

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ส่วนสำนักงานใหญ่”]