วันนี้ 12 มิย.23
CPE HONGSA
จัดพิธี มอบรางวัลเป็นเงินสดและใบชมเชย
ให้กับ พนักงานขับรถบรรทุก ดีเด่น 78 คน ในโครงการ “ขับรถบรรทุกแบบมืออาชีพ”
ซึ่งพนักงานที่ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการ คือ ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ,รักษารถดูแลรถสะอาด,
รถไม่จอดซ่อม,ไม่มาสายไม่ขาดงาน ไม่ทำผิดกฎ และขับรถประหยัดน้ำมัน
โดยมีคุณเทียนชัย สิงหการ ผู้จัดการโครงการอาวุโส,คุณศรัณยู ช่างพินิจ ผู้จัดการโครงการ,คุณนันทวัฒน์ไพรมณีผู้จัดการทั่วไป,คุณกฤษณะ หมูเทพ ผู้จัดการฝ่ายผลิต,คุณเสน่ห์ สุวรรณ หัวหน้าแผนกผลิตได้ให้เกียรติ ร่วมมอบรางวัลให้กับพนักงานซึ่งเราจะมีการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์เป็นประจำทุกเดือน
จึงก็ขอเชิญชวนพนักงานขับรถบรรทุก CPEทุกท่านปฏิบัติงานขับรถให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อท่านจะได้รับรางวัลนะครับ