สถานีบริการน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบรนด์ ปตท.

สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 สาขา บ้านกร่าง
 สาขา คลองเมม
 สาขา เนินมะปราง

ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven), นำเข้าและจำหน่ายหินอุตสาหกรรม

สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 สาขา บ้านกร่าง
 สาขา คลองเมม
 สาขา เนินมะปราง

ร้านอเมซอน จำหน่ายเครื่องดื่ม, กาแฟ และผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่

สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 สาขา บ้านกร่าง
 สาขา คลองเมม
 สาขา เนินมะปราง

ผลิตหินอุตสาหกรรมในฝั่งประเทศลาวเพื่อส่งออกมายังประเทศไทย